หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,280 ครัวเรือน      
 
มีพื้นที่ได้รับการบริการด้านไฟฟ้า 96.97 % ทั้งหมดของพื้นที่      
 
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 470 จุด      
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ใช้บริการด้านการสื่อสารจากที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขอำเภอคีรีมาศ ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลบ้านโตนด เพื่อให้บริการ-ส่งข่าวสารพัสดุ ไปรษณีย์โทรเลข ตลอดจนการบริการด้านการเงิน โดยรับฝากและจำหน่ายธนาณัติและตั๋วแลกเงิน สำหรับบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วเขตตำบล จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ประมาณ 400 เลขหมาย
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 7 หมู่บ้าน
 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ ระบบประปาหมู่บ้าน มีหมู่ที่ 1,2,3,5,6,8,9
 
จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 400 – 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 
 
 
  การพาณิชยกรรมและการบริการ      
 
ปั้มหลอด จำนวน 1 แห่ง
 
ปั้มหัวจ่าย จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 26 แห่ง
 
รับซื้อของเก่า จำนวน 5 แห่ง
 
ร้านตัดผม จำนวน 1 แห่ง
  การอุตสาหกรรม      
 
โรงสีข้าว จำนวน 10 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะหน้าหนาว ประมาณ 7,000 คน/ปี  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667