หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
  สภาพถนนในปัจจุบัน ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศสามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้านได้รับความสะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101  
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1319 (คีรีมาศ-เขาหลวง)  
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027 (บ้านใหม่เจริญผล-บ้านด่านลานหอย)  
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272 (ถนนพระร่วง-เขาหลวง)  
 
ทางหลวงแผ่นดินสายคีรีมาศ-เมืองเก่า  
  สำหรับปัญหาด้านการจราจรเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ในสภาพปัจจุบันยังไม่เกิดปัญหามากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนมีน้อย กิจกรรมภายในชุมชนส่วนใหญ่เพื่อการอยู่อาศัยจึงยังไม่ค่อยมีความพลุกพล่านของยวดยานพาหนะ แต่สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถึงแม้จะมีปริมาณ สัญจรไปมาจำนวนมาก ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศมาก เพราะไม่ใช่ชุมชนที่หนาแน่น
 
 
 
  หนอง บึง สระ ได้แก่      
 
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน หมู่ที่ 7  
 
สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10  
  คลอง จำนวน 13 แห่ง ได้แก่      
 
คลองสารบบ ต้นน้ำจากเขต อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร หมู่ที่ 5
 
คลองวังเงิน ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 2
 
คลองพระร่วง ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 7
 
คลองข้างใน ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 7
 
คลองนาลานทอง ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 4
 
คลองหร่ายตาพ่วง ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 9
 
คลองปอแสลงพัน ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 4
 
คลองห้วยเพกา ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 5
 
คลองทับไอ้ด้วน ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 6
 
คลองโซกบาก ต้นน้ำจากเทือกเขาพระลาด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 2
 
คลองตุลี่ ต้นน้ำจากเทือกเขาเขต อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร หมู่ที่ 9
 
คลองโว้งพญาวัง ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 7
 
คลองโซกพระร่วง ต้นน้ำจากเทือกเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่ที่ 2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667