หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 

 
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565  
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ นางสาวสุชาดา ศรียาภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศเป็นประธานพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่
                           1. นางสาวสุนันทา ตาคำ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
                           2. นางสาวทิตยา จิตสว่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
                           3. นางพลลภัตม์ สัยยาคม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีคีรีมาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 10.04 น. โดย คุณ ขนิษฐา บุญหลง

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667