หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
 

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอนัน ปิ่นโตนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศเป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของอบต.ศรีคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ซึ่งเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างระบบการบริหารงานที่ดี โดยนายอนัน ปิ่นโตนด นายกอบต.ศรีคีรีมาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
  ในการนี้นายอนัน  ปิ่นโตนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศระบุว่าการประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น และปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2565 เวลา 15.09 น. โดย คุณ ปิยะวรรณ ศรีพยัคฆ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667