หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มุ่งเน้นบริหารงานเพื่อความโปร่งใสเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยนางสาวสุชาดา ศรียาภัย ปลัดองค์การบริหารเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลภายนอกิ ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาคมเป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 10.14 น. โดย คุณ ขนิษฐา บุญหลง

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667