หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
  
ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกงเสลียง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 79-039 หมู่ที่ 8 บ้านกงเสลียง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 247 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 09.58 น. โดย คุณ รัดดาวรรณ สุขบุญ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206