หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 

 
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกันยายน 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศจะดำเนินจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่10 กันยายน 2562 ตามกำหนดการดังนี้
1. หมู่ที่ 4,5,6,9,2,3,8 และ 10 เวลา 13.00 -14.00 น.
2. หมู่ที่ 1,7,11 เวลา 14.00 - 15.00 น.
บริเวณศาลาอเนกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ ขนิษฐา บุญหลง

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206