หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
อบต.ศรีคีรีมาศจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 


 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศรีคีรีมาศ ออกปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านหนองตลับ [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 


 
อบต.ศรีคีรีมาศออกพื้นที่จัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย หมู่ที่ 4 [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 


 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมคนพิการตาบอดแห่งประเทศไทย [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
ปลัดอบต.ศรีคีรีมาศเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 


 
อบต.ศรีคีรีมาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางทางสังคมของตำบลศรีคีรีมาศ [ 28 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
อบต.ศรีคีรีมาศ เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ [ 28 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 10
 


 
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ต.ค. 2564 ]  
อ่าน: 19
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667