หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นายวรรณพ เพชรทอง
ประธานสภา อบต.ศรีคีรีมาศ
 


นายชำนาญ แจ่มทุ่ง
รองประธานสภาอบต.ศรีคีรีมาศ


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
เลขานุการสภา อบต.ศรีคีรีมาศ
 
 


นายสมัย ปานเกิด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑


นางสงบ บุตรนุช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑


นายประเทือง หุ่นสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒


นายอำนวย อู่ตุ้ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒


นางวัลยา เกตุคง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔


นางเลิศ เอี่ยมทุ่ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕


นายสำคัญ จันทร์ศรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206