หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นายวรรณพ เพชรทอง
ประธานสภา อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 091-4582149
 


นายชำนาญ แจ่มทุ่ง
รองประธานสภาอบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 087-3111976


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
เลขานุการสภา อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 084-5792001
 
 


นางสงบ บุตรนุช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
โทร : 082-4433662


นายอำนวย อู่ตุ้ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
โทร : 080-5059596


นายประครอง วงษ์อ่อง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
โทร : 082-3785024


นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
โทร : 081-2813202


นายมงกุฎ เณรเอี่ยม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
โทร : 084-6126735


นายประสาท แดงบุ้ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
โทร : 062-1588203


นายสมศักดิ์ พรมมี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
โทร : 097-3259447


นางประสาน มากมี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
โทร : 083-4118529


นางยุพา คงคา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
โทร : 087-1959364
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667