หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองจิก   จ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองจิก   จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองจิก   จ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่นบริเวณ นานายกิตติภูมิ ช่างสนิท - บล็อกกันน้ำ (หมูที่ 6 บ.บึงสนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ป่ากุมเกาะ   จ้างเหมาบุคคลดูแลรอบอาคารสถานที่เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.วังทอง   ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมวัดอุณหภมิ) จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.วังทอง   ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมวัดอุณหภูมิ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ทุ่งยางเมือง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   โครงการจัดซื้อที่ดินติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองสวรรคโลกขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวา สำหรับขยายพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ 18 พ.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   โครงการจัดซื้อที่ดินติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองสวรรคโลกขนาดพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ ๒๔ ตารางวา สำหรับขยายพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ 18 พ.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ดงเดือย   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ปากแคว   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาไทร หมู่ที่ ๔ บ้านปากแคว ตำบลปากแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,223
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667