หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ในเขตตำบลศรีคีรีมาศ จำนวน ๒ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ในเขตตำบลศรีคีรีมาศ จำนวน ๒ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์์งานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองสารบบ - คลองห้วยแหน หมู่ที่ ๘ บ้านกงเสลียง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในราว (ทุ่งเมืองเพชร ๒) สท.ถ. ๗๙-๐๒๘ หมู่ที่ ๓ บ้านหลุมแห้ว ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในราว (ทุ่งเมืองเพชร ๒) สท.ถ. ๗๙-๐๒๘ หมู่ที่ ๓ บ้านหลุมแห้ว ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในราว (ทุ่งเมืองเพชร ๒) สท.ถ. ๗๙-๐๒๘ หมู่ที่ ๓ บ้านหลุมแห้ว ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโว้งพญาวัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34