หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคีรีสุวรรณาราม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงป้อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]

  (1)