หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคีรีสุวรรณาราม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรั้วสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ชนิด พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐาน ส่วนประกอบนมโค ๑๐๐ % จำนวน ๒๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รวมเป็น ๖,๘๔๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการจัดทำสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการจัดทำสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-005 สายลอยฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,630 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.79-005 สายลอยฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,630 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคีรีสุวรรณาราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19