หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคีรีสุวรรณาราม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดขบวนศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีคีรีมาศ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศร่วมกับอำเภอคีรีมาศจัดงานของดีคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในฤดูวางไข่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาวาดภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีคีรีมาศ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับอำเภอคีรีมาศจัดงานของดีคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกู้ภัย (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ ๖๙๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด กองคลัง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู็เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด กองช่าง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต กองช่าง จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุตพร้อมกระจก กองคลัง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41