หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ถนนคีรีมาศ-เขาหลวง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ
      จังหวัดสุโขทัย 64160
  โทรศัพท์ : 055-947-667
  โทรสาร : 055-947-667 ต่อ 15
  Website : www.srikeereemat.go.th
  Email : jira250417@srikeereemat.go.th
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีคีรีมาศ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667