หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
 
  เดิมราวก่อน 700 ปี สมัยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเรียกว่าชุมชนเมืองเพชร และช่วงปี พ.ศ. 2320 – 2340 แล้วตั้งเป็นชุมชนใหม่ชุมชนบ้านมท่าดินแดงหรือชุมชนตำบลศรีคีรีมาศ ซึ่งมีรูปตัวเมืองเกือบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาแนวถนนพระร่วง เมืองเพชรมีคูเมืองและสภาพภายในเมืองขนาดเล็กสันนิฐานว่าคงเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสำคัญพอสมควรเพราะตั้งอยู่ติดถนนพระร่วง ที่เชื่อมระหว่างกำแพงเพชร – สุโขทัย บ้านท่าดินแดง มาจากคำว่า “ท่า” เป็นท่าข้ามน้ำของนายศรี และบริเวณตรงท่าข้ามน้ำเป็นดินสีแดง จุดเดียวคือบริเวณท่าข้ามคลอง บริเวณวัดศรีคีรีสุวรรณาราม คำว่า “ศรีคีรีมาศ” มาจากพระราชทานของรัชกาลที่ 6 สมัยดำรงตำแหน่งสยามราชกุมาร พระราชทานให้แก่ชาวบ้านที่เข้าเฝ้าถวายอ้อยควั่นกับข้าวเหนียวกวนน้ำผึ้ง ครั้งเสด็จสำรวจถนนพระร่วง ณ ที่พักตระพังมะขาม เพื่อเป็นสิริมงคลอันประเสริฐแก่ท้องถิ่น ท้องถิ่นชุมชนนี้ เรียกว่า ศรีคีรีมาศ แปลว่าภูเขาทอง อันเป็นประเสริฐแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตนั้นในครั้งรับเสด็จ คำว่า ศรี ที่พระราชทานนั้นตรงกับชื่อคนแรก ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานชุมชนท่าดินแดง คือ นายศรี หรือ คุณหลวงโสดร เมื่อ ตั้งปกครอง เมื่อ พ.ศ.2457 ตั้งเป็นตำบลบ้านท่าดินแดง เขตอำเภอในเมือง แขวงเมืองสุโขทัย มณฑลพิษณุโลก
   
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ถนนคีรีมาศ-เขาหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากอำเภอคีรีมาศ 4 กิโลเมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอำเภอคีรีมาศ ห่างจากอำเภอเมืองสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย) มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,000 ไร่ ่
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือน 1,447 ครัวเรือน
 
ประชากร รวมทั้งสิ้น 5,309 คน
 
ชาย 2,648 คน คิดเป็นร้อยละ 49.88
 
หญิง 2,661 คน คิดเป็นร้อยละ 50.12
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 31.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
  ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ของ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667