หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นายอนัน ปิ่นโตนด
นายก อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 086-9287206
 


นายอัครวัฒน์ ธูปเกิด
รองนายก อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 061-6939452


นายอาชา แจ่มทุ่ง
รองนายก อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 087-5236247
 


นางวัลยา เกตุคง
เลขานุการนายก อบต.ศรีคีรีมาศ
โทร : 065-3597823
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667